Certificaten

Amalthea en Ausnutria intensiveren samenwerking

Groeiende en veranderende zuivelmarkt leidt tot internationale kansen voor beide partijen

Kaasproducent Amalthea en baby- en kindervoedingsproducent Ausnutria zijn voornemens hun huidige samenwerking verder te intensiveren om de mooie eigenschappen van geitenmelk toegankelijk te maken voor een bredere groep consumenten. De gedeelde visie op de sterk groeiende en veranderende (inter)nationale zuivelmarkt is aanleiding voor een intensievere samenwerking, waarbij een participatie gemoeid is van 50 procent in de Amalthea-group door Ausnutria B.V. Hiermee bundelen de bedrijven hun innovatiekracht, krijgt Amalthea toegang tot een breder netwerk en de bedrijven zullen hiermee samen de beschikking hebben over een completer portfolio. De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Voorsprong door innovatie; microfiltratie

Amalthea en Ausnutria werken al geruime tijd samen op het gebied van de voor geitenmelk gepatenteerde techniek van microfiltratie. Deze innovatie heeft geleid tot een vooruitstrevende positie in de geitenzuivelmarkt, meer toepassingen van geitenmelk door de ontwikkelde CleardMilk® formule en een optimale verwaarding van alle afzonderlijke melkcomponenten in halffabricaten en eindproducten.

Verbreding productportfolio

De productportfolio’s en geografische posities van beide partijen zijn complementair. Amalthea produceert en vermarkt half-harde geiten- & biologische koe kaas. Ausnutria is gespecialiseerd in baby- en kindervoeding op basis van geitenmelk. De intensievere samenwerking leidt tot meer stabiliteit, continuïteit en grotere innovatiekracht. Daarnaast stelt de krachtenbundeling Amalthea in staat om gebruik te maken van het wereldwijde netwerk van Ausnutria. Ausnutria verzekert zich hiermee van zeer hoogwaardige wei, een belangrijk ingrediënt voor de vervaardiging van haar baby- en kindervoedingsproducten.

Bart van der Meer, CEO van Ausnutria Dairy Corporation Ltd.: “Door alles uit melk te halen te combineren met onze gezamenlijke kennis, innovaties en producten, zijn wij als Ausnutria in staat om samen met Amalthea nieuwe kansen te benutten en nieuwe markten te bereiken.”

“De intensievere samenwerking sluit aan op onze missie om alle ‘wonderen’ uit melk te halen. Een logische stap die bijdraagt aan ons streven naar een complete verwaarding van de melkstromen en de flexibiliteit in toepassingen van de melk te vergroten. De complete benutting van alle melkcomponenten is ook van belang voor de realisatie van de duurzaamheidsagenda van Amalthea. Tegelijkertijd biedt deze samenwerking aan onze coöperatie, leveranciers en klanten verdere groeimogelijkheden”, aldus Joop de Groot, CEO Amalthea-group.

Amalthea blijft onveranderd als autonome partij actief in het vermarkten van half-harde geiten- en biologische koe kaasspecialiteiten, zachte & witte kaas en CleardMilk®.

Over Amalthea

Amalthea is een Nederlandse geiten- en biologische koe kaasproducent gelieerd aan de gelijknamige Amalthea, coöperatie van geitenhouders, U.A., die dagelijks de hoogste kwaliteit geitenmelk leveren voor de productie van de beste geitenkaas en CleardMilk®. De Amalthea-groep is gevestigd in Rijen (Noord-Brabant) en bedient vandaaruit haar nationale en internationale klanten.

Over Ausnutria

Ausnutria is wereldwijd markleider in baby- en kindervoeding gebaseerd op geitenmelk met het leidende merk Kabrita, actief in meer dan 60 landen en een omzet van meer dan 1,2 miljard euro. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf heeft haar Nederlandse hoofdkantoor in Zwolle, 5

productielocaties en lokale dochterondernemingen in onder andere het Midden-Oosten, de Verenigde Staten, Europa, Mexico en China. De voornaamste productielocaties zijn gevestigd in Heerenveen, Leeuwarden, Kampen en Ommen. Ausnutria heeft een exclusieve en lange termijn samenwerking met toegewijde geitenhouders.

Deel artikel :

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De coöperatie gelooft in transparantie in de keten en naar de omgeving. Verschillende leden hebben daarom educatieprogramma’s op de boerderij voor basis-, voortgezet-, en hoger onderwijs. Voor groepen is het ook mogelijk om de bedrijven te bezoeken. Verder wordt er veelvuldig samengewerkt met universiteiten voor onderzoek naar dierenwelzijn.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw